Kvůli Kristu: Proč jsme blahoslavení když jsme pronásledovaní (Matouš 5,11–12)

Kvůli Kristu: Proč jsme blahoslavení když jsme pronásledovaní (Matouš 5,11–12)

Ježíš učí, že utrpení a pronásledování jsou vrcholné atributy pro občana nebeského, a že každý, který opravdu tomu království patří může očekávat protivenství.

Kazatel: Marcus Denny
Událost:
Nedělní shromáždění
Datum:
25. 2. 2018
Text:
Matouš 5,11–12