Motivy a mzdou v křesťanském životě (Matouš 6,1)

Motivy a mzdou v křesťanském životě (Matouš 6,1)

Představte si, že jste v národním parku a vidíte ceduli, která Vás varuje před nebezpečím. Kdybyste to varování ignorovali, riskovali byste zranění, možná i smrt. V šesté kapitole Matouše začíná druhá část Ježíšova Kázání na hoře, která je varováním, že motivace je stejně důležitá jako čin. V prvním verši vidíme dvě konkrétní varování. První je, že máme dávat pozor na naše motivy, protože když děláme dobré skutky ze špatných motivů, pácháme dva hříchy najednou: pokrytectví a krádež Boží slávy. Druhé varování je, že máme dávat pozor na svou mzdu: odměnu u našeho Otce na nebesích.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 19. 1. 2020
Text: Matouš 6,1