Nejvyšší výzva pro Boží lid (Efezským 5,1–2)

Nejvyšší výzva pro Boží lid (Efezským 5,1–2)

Podle apoštola Pavla byla tou nejvyšší výzvou pro Boží lid skutečnost, že musíme napodobovat Boha v lásce jako milované děti. Máme na to to nadpřirozené povolání a musíme chápat tyto tři skutečnosti o lásce Boží: 1. Boží láska je aktivní, 2. Boží láska je oběť a 3. Boží láska je oběť, kterou přinášíme Bohu. Musíme taky chápat, že je to nadpřirozená ctnost mít takové povolání, které nemají všichni. Pomáhají nám v tom následující čtyři otázky: 1. Znáte Boha? 2. Je Vaše láska aktivní? 3. Je Vaše láska obětavá? a 4. Je Vaše láska nasměrovaná k Bohu?

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 1. 2020 Text: Efezským 5,1–2