Vysílání: Jak se můžeme učit Boží slovo zpaměti? (Různé texty)

Vysílání: Jak se můžeme učit Boží slovo zpaměti? (Různé texty)

Marcus doporučuje tři systémy, které nám můžou pomáhat v učení Božího slova zpaměti.

Kniha od Andrew Davise v češtině

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 16. 4. 2020
Text: Různé texty