Pod Boží vychovou (Žalm 30)

Pod Boží vychovou (Žalm 30)

Když sochař pracuje na svém díle, ostatní vidí možná jen beztvarý kámen. Takový sochař trpělivě pracuje a krok za krokem realizuje vizi, kterou má ve své mysli. A když dílo dokončí, stojí před svým zrealizovaným objektem a na zemi kolem této sochy je hromada materiálu, který k tomuto výsledku nepatří. My jsme Boží dílo a On pracuje na nás a osekává hříchy a další chyby, které k podobě Ježíše Krista nepatří – to je Boží výchova. Těžký a dlouhý proces, Jehož výsledky jsou vždycky vynikající. V Davidově třicátém žalmu najdeme tři kroky, které se máme naučit:

1. Máme vyznávat své hříchy.
2. Máme prosit o milost.
3. Máme děkovat za vysvobození.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 19. 4. 2020
Text: Žalm 30