Vysílání: Přoč se potřebujeme učit Boží slovo zpaměti? (Různé texty)

Vysílání: Přoč se potřebujeme učit Boží slovo zpaměti? (Různé texty)

Neučíme se Bibli zpaměti kvůli tomu, že jsme zbožní. Učíme se Boží slovo zpaměti proto, abychom se stali zbožnými.

Kazatel: Marcus Denny
Událost:
Vysílání
Datum:
14. 4. 2020
Text:
Různé texty