Žijte jako děti světla! (Efezským 5,8–14)

Žijte jako děti světla! (Efezským 5,8–14)

Kdyby na noční obloze nebyla žádná hvězda, jak by to vypadalo? Byla by úplná tma. V tomto světě jsme my znovuzrození křesťané jako hvězdy rozeseté na noční obloze. „Žijte jako děti světla“: tato slova jsou výzvou apoštola Pavla pro Efezské – a ne jenom pro ně – ale i pro každého z nás. Jde o život, který září svatostí ve světě temnoty.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 4. 2020
Text: Efezským 5,8–14