Vysílání: Co udělal Ježíš poslední den před svou smrtí? (Různé texty)

Vysílání: Co udělal Ježíš poslední den před svou smrtí? (Různé texty)

Ježíš věděl, že byl na cestě ke kříži. A co dělal? Sloužil ostatním.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 9. 4. 2020
Text: Různé texty