Jak se modlit za svou církev (Filipským 1,9–11)

Jak se modlit za svou církev (Filipským 1,9–11)

Modlíte se pravidelně za svou církev, za své bratry a sestry a za muže, kteří vám kážou Boží slovo a vedou vás? Pokud ano, jak se za ně modlíte? Za co se modlíte? V listu Filipským 1,9–11 nám apoštol Pavel ukazuje, za co se musíme modlit, a přitom nám ukazuje životně důležitou oblast, ve které každý z nás potřebuje růst.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 6. 12. 2020
Text: Filipským 1,9–11