Jak se modlit biblicky (3. část, Matouš 6,10)

Jak se modlit biblicky (3. část, Matouš 6,10)

Na začátku Modlitby Páně najdeme odpověď na otázku: Ke komu se modlíme? Modlíme se k našemu nebeskému Otci, který je vyvýšený. Pak vidíme střed Ježíšovy modlitby: „Přijď Tvoje království.“ Zní to jako rozkaz, ale spíš to vyjadřuje, že tato prosba je velmi silná. A zároveň nás směřuje ke dvěma konkrétním prosbám, které se musíme modlit: 1. Aby Bůh zachránil nevěřící a 2. Aby Bůh posvětil věřící. Je třeba se modlit nejdříve za nás, pak za naši rodinu, naši církev, další církve v České republice, za pronásledovanou církev na světě a nakonec i za vládu.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 15. 3. 2020
Text: Matouš 6,10