Boží moc a Boží vláda (Žalm 29)

Boží moc a Boží vláda (Žalm 29)

Když vidíme sílu silné bouřky v přírodě mimo ochranu pevného domu, zažijeme malý kousek moci Boha, který stvořil celý tento svět a vládne nad ním. Víme, co pro nás vyplývá z Boží svrchovanosti nad celým stvořením? V Žalmu 29 nás král David volá: 1. Ke vzdání slávy Bohu společně s nebeskými bytostmi, 2. K bázni před Boží mocí a 3. K přijetí Boží vlády a požehnání.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 8. 3. 2020
Text: Žalm 29