Doktrína pokání (Různé texty)

Doktrína pokání (Různé texty)

Usvědčení je, když nám Duch svatý pomáhá vidět náš hřích a dává nám poznat naši vinu a potřebu odpuštění. To nás však vede k něčemu, co je pro nás nesmírně důležité pochopit – usvědčení nestačí. Nestačí vidět náš hřích. Nestačí vědět o našem hříchu. Nestačí mít pocit viny za hřích. Usvědčení z hříchu má jediný cíl – přivést nás k pokání.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 1. 5. 2022
Text: Různé texty