Doktrína pokání, 2. část (Různé texty)

Doktrína pokání, 2. část (Různé texty)

Hlavním smyslem tohoto příběhu je ukázat nám, proč Ježíš jí a pije s hříšníky. Tento příběh nám však také skvěle ilustruje základní znaky pokání:

1. Rozpoznat hřích
2. Litovat hříchu
3. Opustit hřích
4. Jít ke Kristu

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 8. 5. 2022
Text: Různé texty