Vysílání: Znaky upřímného pokání (2. část)

Vysílání: Znaky upřímného pokání (2. část)

Jak můžeme vědět, že činíme skutečné spravedlivé pokání?

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 30. 4. 2020
Text: Různé texty