Odpuštěný odpouští (Matouš 6,12, 14–15)

Odpuštěný odpouští (Matouš 6,12, 14–15)

Bůh nás stvořil ke svému obrazu, protože chce, abychom milovali Boha a blížního svého, jak On nás miluje. Očekává, že budeme používat všechno, co nám dal, k Božímu účelu. Když to neděláme, způsobujeme Bohu dluh. A kvůli naší hříšné přirozenosti je náš dluh opravdu nevyčíslitelný. Co můžeme dělat, abychom se zbavili svého dluhu?

1. Musíme Boha prosit o odpuštění.
2. Musíme odpouštět ostatním.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: Matouš 6,12, 14–15