Vysílání: Znaky upřímného pokání (3. část)

Vysílání: Znaky upřímného pokání (3. část)

Pokud chceme pochopit, odkud pochází Pavlův seznam znaků pokání, musíme nejdřív pochopit, v jakém kontextu Pavel napsal sedmou kapitolu druhého listu Korintským.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 5. 5. 2020
Text: 2. Korintským 7,11