Výzva k vedení: potřeba církve mužů, kteří vedou—2. část

Výzva k vedení: potřeba církve mužů, kteří vedou—2. část

O vedení: 3. kapitola 1. listu Timoteovi obsahuje pravděpodobně nejdůležitější praktické pravdy pro církev i pro celý český národ. Největším  problémem našeho národa a možná i celého světa se jeví neschopnost mužů vést své rodiny. I když tento text je směřován přímo ke starším, řečené promlouvá ke všem mužům, neboť starší by měli vést své rodiny tak, aby šli příkladem ostatním mužům ve sboru. Z výše uvedeného vyplývá, že každý muž v církvi by měl vést svou rodinu podle Bible. 

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 28. 4. 2019
Text: 1. Timoteovi 3,4–5