„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“

„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“

Apoštol Pavel napsal v 1. listu Korintským, že „jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra“. Ta jsou vážná slova. Ale jak můžeme vědět, že Ježíš Kristus byl opravdu vzkříšen ze smrti? Pokud Ježíš zemřel za naše hříchy, proc je vzkříšení Ježíše tak klíčové? Toto kázání nám ukazuje, proč to můžeme věřit a jaké jsou implikace pro věřící i nevěřící.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Velikonoční shromáždění
Datum: 21. 4. 2019
Text: Lukáš 24,1–12