Vlci mezi ovcemi: Jak identifikovat falešné vedoucí v církvi (Matouš 7,15–20)

Vlci mezi ovcemi: Jak identifikovat falešné vedoucí v církvi (Matouš 7,15–20)

Ježíšova slova v Kázání na hoře jsou velmi vážná. Je potřeba, abychom v této době studovali text s tak tvrdými slovy? Odpovědí je bezpochyby „ano“. Kolem nás jsou lidé, kteří prohlašují, že přicházejí od Boha, ale nabádají ostatní, aby v podstatě vešli prostornou branou, před kterou nás Ježíš varoval. Dobrý, věrný, a pravý Pastýř nám ukazuje na pět pravd, které musíme poznat o falešných učitelích:

1. Proč jsou falešní proroci tak nebezpeční
2. Podstata falešných proroků
3. Potřeba, abychom rozpoznali falešné učitele
4. Osud falešných proroků
5. Identifikujeme falešné proroky po jejich ovoci.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 15. 11. 2020
Text: Matouš 7,15–20