Vysílání: Věříš tomu? (Jan 3,16)

Vysílání: Věříš tomu? (Jan 3,16)

Janovo evangelium je plné Božích zaslíbení. Nejznámnější z nich je také největší.

Kazatel: Marcus Denny
Událost:
Vysílání
Datum:
12. 5. 2020
Text:
Jan 3,16