Nepromarni svůj život (Efezským 5,15–16)

Nepromarni svůj život (Efezským 5,15–16)

Dávno před stvořením světa se Bůh rozhodl, kolik dá každému z nás času. Všechny tyto dny musí být použité pro Boží slávu. Jak s nimi nakládáme? Pravda je, že nemůžeme znovu vkročit do promarněných příležitostí a musíme moudře využít čas, který nám Bůh svěřil. Proto potřebujeme žít s perspektivou věčnosti. V páté kapitole listu Efezským najdeme tři příkázání od Pavla na toto téma:

1. Dbejte na to, jak žijete (v. 15a)
2. Žijte jako moudří (v. 15b)
3. Vykupujte čas (v. 16)

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 17. 5. 2020
Text: Efezským 5,15–16