Tři lekce o lásce, 2. část (Rút 3.1–18)

Tři lekce o lásce, 2. část (Rút 3.1–18)

V první části této série jsme se učili, že biblická láska: 1. Je ohleduplná a 2. Nehledá svůj prospěch. Třetí lekce pojednává o tom, že biblická láska věří, má naději, vytrvá. Bóaz Rút vyjádřil lásku, a to jí dávalo naději, stejně jako Boží vyjádření lásky na kříži dává naději nám.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 17. 11. 2019
Text: Rút 3,1–18