Konference Úsilí o svatost, 1. setkání: Standard svatosti (Izajáš 6)

Konference Úsilí o svatost, 1. setkání: Standard svatosti (Izajáš 6)

První konference Biblického sboru křesťanů Kladno začíná zkoumáním šesté kapitoly knihy Izajáše, ve které vidíme: 1. Viděním Boží svatosti, 2. Trauma lidské hříšnosti, 3. Přijetí Boží milosti a 4. Připravenost ke službě jeho výsosti.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Konference Úsilí o svatost
Datum: 23. 11. 2019
Text: Izajáš 6