Tři lekce o lásce (Rút 3,1–18)

Tři lekce o lásce (Rút 3,1–18)

Nejdivnější rada, která byla kdy dána mladé vdově, asi byla ta, kterou dostala Rút od Noemi: aby se vplížila na humno, kde převívá nějaký muž ječmen, odkryla mu plášť v nohách a lehla si tam. Většina z nás by Noemi asi odpověděla: „Díky, ne.“ Rút nejspíš řekla: „Vykonám všechno, co mi říkáš.“ Proč reagovala Rút takto? Svým vzorem nás Rút učí tři body o lásce, první dva z nich jsou: 1. Biblická láska je ohleduplná a 2.Biblická láska nehledá svůj prospěch.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 10. 11. 2019
Text: Rút 3,1–18