Spravedlnost vyšší než nebe

Spravedlnost vyšší než nebe

Člověk může chytit nemoc od někoho, ale ne zdraví. Stejně nemůžeme chytit spravedlnost od ostátních—protože nikdo není spravedlivý.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 02. 12. 2018
Text: Matouš 5,20