Utrpení spravedlivého

Utrpení spravedlivého

Když přemyšlíme o utrpení Božího spravedlivého, vidíme užitečné principy, které nám můžou pomáhat v tísni.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 09. 12. 2018
Text: Žalm 22,1–22

Následující
Proč Vánoce