Proč Vánoce

Proč Vánoce

Vánoce nejsou jen o tom, že budeme být s rodinou a rozdávat dárky. Proč opravdu slavíme Vánoce? Slavíme, protože nám Ježíš dál největší dar ze všech: vzdal svůj život, aby nás zachránil ze naších hříchů.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vánoční shromáždění
Datum: 23. 12. 2018
Text: Matouš 1,18–25

Následující
Pokora před Bohem