Přísné odsouzení, pobuřující milost (Římanům 3,5–8)

Přísné odsouzení, pobuřující milost (Římanům 3,5–8)

Jak milostivá je milost? Pavel zkoumá co je skryté pod špičkou ledovce v listu Římanům 3,5–8.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 6. 2022
Text: Římanům 3,5–8