Příchod Krále (Rút 4,18–22)

Příchod Krále (Rút 4,18–22)

Pro většinu lidí je rodopis suchý jako telefonní seznam, neumějí si představit, že se z něho můžou moc o Bohu naučit. Když zkoumáme tři hlavní cíle rodopisu na konci knihy Rút – 1. Literární cíl, 2. Duchovní cíl a 3. Vrcholný cíl – objevíme, že i rodopisy v Písmu obsahují úžasné pravdy a vedou nás k uctívání svrchovaného a milostivého Pána.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 8. 12. 2019
Text: Rút 4,18–22