Oddanost Bohu plodí jistotu ve zkouškách (Žalm 27)

Oddanost Bohu plodí jistotu ve zkouškách (Žalm 27)

Jan Amos Komenský je známý tím, že byl „učitelem národů“, je autorem významného filozofického a lingvistického díla a především byl kazatelem. Neměl lehký život, naopak prožil hodně těžkostí. I když čelil těžkým zkouškám, nepropadl chmurům ani nezačal zpochybňovat svoji víru. Naopak měl oddanost svému Spasiteli do konce života. A proč až do konce svého těžkého života oddaně sloužil Pánu Bohu? A jak může povstat naše jistota v Boha, když prožíváme zkoušky? Najdeme odpověď v tomto Davidově žalmu, který předkládá čtyři body, jak si udržet tuto jistotu: 1. Uvědomte si, kým Vám Bůh je, 2. Buďte Bohu oddáni v uctívání Jeho samého, 3. Volejte k Pánu Bohu v modlitbě a 4. Čekejte na Jeho dobrotu.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 15. 12. 2019
Text: Žalm 27