Poslušné děti a znamenití rodiče (Efezským 6,1–4)

Poslušné děti a znamenití rodiče (Efezským 6,1–4)

Pavel nám v našem textu na jednu stranu předkládá zodpovědnost dětí poslouchat a ctít své rodiče. Na druhou stranu ukazuje na zodpovědnost rodičů nedráždit děti ke hněvu, ale vychovávat je v kázni a napomenutí podle Božího slova.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 14. 8. 2022
Text: Efezským 6,1–4