Spravedlnost vyšší než nebe: Milujte své nepřátele

Spravedlnost vyšší než nebe: Milujte své nepřátele

Ježíš přikázal, že máme milovat své nepřátele. Nebylo to nové učení; vidíme taková příkázání i ve Starém zákoně. Ale když se snažíme to příkázání zachovávat, musíme se snažit ve síle našeho Pána, protože On byl jediný, který miloval nepřátele, kteří ho nenáviděli, i když nikdy proti nikomu nehřešil. Nejsme schopní, abychom změnili ty lidi, kteří nás nenávídí; jenom Bůh je schopný to udělat. Ale to nám pomáhá, abychom zachovávali Ježíšovo příkázání, když přemyšlíme o budoucnosti našich nepřátelů, když si vzpomínáme na to, kdo už je nás nejlepší Přítel, a když si vzpomínáme na to, že Ježíš nás tak miloval, že za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 24. 3. 2019
Text: Matouš 5,43–48