Není jiného jména: Exkluzivita spasení v exkluzivním Spasiteli

Není jiného jména: Exkluzivita spasení v exkluzivním Spasiteli

Ve třetí a čtvrté kapitole Skutkách kázal Petr Izraelcům proto, aby chápal každy posluchač na konci Petrova kázání, že v nikom jiném není spasy, neboť není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spasení. Spasení je výhradně, exkluzivně nalezené v Ježíši Kristu.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Společné shromáždění s pražským sborem
Datum: 31. 3. 2019
Text: Skutky 4,12