Jak žít v hříšné společnosti (Žalm 36)

Jak žít v hříšné společnosti (Žalm 36)

V 36. žalmu vidíme, jak Písmo dává do protikladu padlý stav hříšného člověka a svrchovaného Boha. Učí nás bořit vlastní dobré představy o nás samých a konfrontovat je Božím pohledem. Tím jsme svobodni od zaslepení a připravení ocenit velikost Boží milosti a péče pro nás Jeho lid.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 14. 3. 2021
Text: Žalm 36