Jak biblická víra věří (Římanům 4,17–22)

Jak biblická víra věří (Římanům 4,17–22)

Mnozí tvrdí, že jsou věřící, protože věří v pravdivost křesťanské víry. Myslí si, že víra v to ospravedlňuje člověka a smiřuje ho s Bohem. To ale není biblická víra. Římanům 4,17–22 poukazuje na osm znaků pravé biblické víry. V tomto kázání se budeme zabývat prvními dvěma znaky:

1. Je založena na Písmu (verš 17a)
2. Je zakořeněna v Božím zaslíbení (verš 17b)

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 6. 11. 2022
Text: Římanům 4,17–22