Radost na dosah (Žalm 40)

Radost na dosah (Žalm 40)

Křesťan má vždy na dosah radost navzdory zkouškám – radost, která pochází z jistoty Boží záchrany zaplacené Kristem a spojuje se s chválou Bohu.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 13. 11. 2022
Text: Žalm 40