Homosexualita: Vydán do potupných vášní (Římanům 1,26–27)

Homosexualita: Vydán do potupných vášní (Římanům 1,26–27)

Co to je homosexualita? Je to nemoc mozku? Porucha psychiky? Je to, jak učil Sigmund Freud, důsledek opožděného sexuálního vývoje? Je homosexuální touha něco, co je třeba přijmout jako normální součást lidství? Je lidským právem? Praví křesťané se musí ptát, co si máme myslet a čemu máme věřit.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 7. 11. 2021
Text: Římanům 1,26–27