Význam a základ manželství (Efezským 5,22–33)

Význam a základ manželství (Efezským 5,22–33)

Verše 22–33 nám ukazují význam manželství, kterým je odrážet vztah Krista a jeho církve. Proč mají muži milovat a vést své manželky, protože Kristus miluje a vede svoji církev. Proč se ženy mají podřizovat svým mužům, protože církev je podřízena Kristu. To je obraz manželsví, které oslavuje Boha. Manželství, které stojí na pevném základě, jímž je Kristus a náš osobní vztah s ním.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 14. 11. 2021
Text: Efezským 5,22–33