Příchod Vysvoboditele (Matouš 1,18–25)

Příchod Vysvoboditele (Matouš 1,18–25)

Text první kapitoly evangelia podle Matouše nás učí, že tím hlavním důvodem, proč slavíme Vánoce nejsou dárky. Byť děti se mnou možná nesouhlasí. Ani čas trávený s blízkými. Vánoce jsou připomínka příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho příchod nebyl bezdůvodný, ale přišel, jak píše jiný evangelista: „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Marek 10,45).

Kazatel: Daniel Adamovský 
Událost: Vánoční bohoslužba 
Datum: 18. 12. 2021 
Text: Matouš 1,18–25