Výzva české církve k pokání, modlitbě a naději (Daniel 9,1–19)

Výzva české církve k pokání, modlitbě a naději (Daniel 9,1–19)

V tomto kázání vidíme bolestné spojení mezi Danielovou situací a naší, paralely mezi Judou a českou církví a paralelu mezi tím, jak Daniel reagoval na svou situaci a jak musíme reagovat my na tu naši.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 29. 8. 2021
Text: Daniel 9,1–19