Rodina, která je svědectvím o Kristu (Efezským 5,22–6,4)

Rodina, která je svědectvím o Kristu (Efezským 5,22–6,4)

Apoštol Pavel ve verších 5,22–6,4 vysvětluje, jak by měli vypadat vztahy ve fungující křesťanské rodině. Ženy podřizujte se svým mužům, muži milujte své ženy, děti poslouchejte své rodiče. To je možné jen a pouze v důsledku působení Ducha Svatého v našem životě (Ef 5,18).

(Omlouváme se za špatnou kvalitu zvuku na začátku kázání. Lepší zvuk začíná od 1:37.)

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 16. 5. 2021
Text: Efezským 5,22–6,4