Potěšení v Trojici – 1. část

Potěšení v Trojici – 1. část

Známý kazatel Charles Spurgeon jednou řekl: „Nejlepším předmětem studia pro pozvednutí duše je nauka o Kristu a poznávání Boha ve slavné Trojici.“ Smutné je, že v dnešní době lidé moc dobře nerozumí důležité doktríně Boží Trojice. Cíl každého křesťana by mělo být, aby ji pochopil a poznal našeho trojjediného Boha. Musíme nejen umět dobře vysvětlit a bránit tu doktrínu, ale i chápat, jak a proč je důležitá pro náš křesťanský život.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 11. 8. 2019
Text: Různé texty