Připravení k uctívání

Připravení k uctívání

V roce 1743 v Londýně proběhlo první uvedení díla Mesiáš od skladatele G. F. Händela. Přítomen byl i britský král Jiří II. Když uslyšel slova ze znamého chorálu Aleluja: „Pán Bůh všemohoucí vládne,“ s úctou se zvedl ze svého sedadla a celé publikum ho v tom následovalo. Všichni byli pohnutí tím silným biblickým textem, který oslavoval přijetí vlády vzkříšeným Pánem Ježíšem Kristem. Co však my, křesťané? Jsme také připravení uctívat Pána Boha? Víme, jak se správně připravit, aby naše uctívání bylo vznešenou a správnou oslavou pro Boha? Pokud máte v této věci nějaké pochybnosti, král David má pro nás pomoc: musíme se podřizovat svrchovanému Bohu, vyznávat své hříchy svatému Bohu a vzdát chválu Králi slávy.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 4. 8. 2019
Text: Žalm 24