Výzva k vedení: Potřeba církve mužů, kteří vedou – 6. část

Výzva k vedení: Potřeba církve mužů, kteří vedou – 6. část

Když je církev plná mužů, kteří předstírají starší a pastýře, ale ve skutečnosti jimi nejsou, můžeme vidět důsledky všude. Kvůli falešnému vedení je církev plná falešných věřících – mužů, kteří nevedou; žen, které se nepodřizují; dětí, které mají náboženství, ale žijí ve vzpouře proti Bohu. A přesně proto napsal Pavel 1. list Timoteovi, hlavně 3. kapitolu, a položil otázku: „Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?“ Verš má následující tři vrstvy: 1. rétorika otázky, 2. cíl otázky a 3. závěr otázky. Z toho vyplývá následující aplikace: Muž musí najít další muže, kteří umí vést, musí je prosit je o pomoc a učit se od nich. Žena, které muž nevede dobře, se musí za svého manžela modlit, zkoumat své chování ( – pomáhám nebo překážím?); mírně, laskavě a citlivě s ním mluvit o jeho vedení; a pokud nedojde ke změně pokorně mluvit se svými staršími, aby manželovi mohli radit a podporovat ho v jeho vedení rodiny.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 28. 7. 2019
Text: 1. Timoteovi 3,4–5

Předchozí
Pravda je základ