Pravda je základ

Pravda je základ

Některé církve se snaží budovat jednotu na základě lidské moudrosti, ale to je jako budování domu na základech z písku. Jednota Božího lidu musí být budována na pravém základě; musí stát na pravdě.

Kazatel: Pavel Borovanský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 21. 7. 2019
Text: 2. Janův 1