Je dokonáno!

Je dokonáno!

Ukřižování Krista je skutečná historická událost, která přináší velikou slávu Bohu a spasení lidem. Někteří lidé se vůbec nezajímají o kříž. Další si myslí, že Ježíš prohrál, a proto byl ukřižován. Když však chápeme to, co přesně Ježíš skrze svou smrt na kříži učinil, budeme chápat, proč právě kříž reprezentuje to největší vítězství v celé lidské historii.

Kazatel: Jan Suchý
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 14. 7. 2019
Text: Jan 19,17–30