Od přirozených neřestí k nadpřirozeným cnostem (Efeským 4,31–32)

Od přirozených neřestí k nadpřirozeným cnostem (Efeským 4,31–32)

Bible říká, že křesťané patří do boží rodiny a to znamená, že musíme žít jako boží děti. Pokud jsme boží děti, Bůh už v našem srdci pracuje. Pavel nám dal 5 příkazů ve čtvrté kapitole listu Efeským, z kterých je poslední tento: „Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Pavel na nás naléhá, abychom odešli ze všech špatností k vlastnostem Božích dětí: laskavosti, milosrdenství a odpuštění.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 13. 10. 2019
Text: Efeským 4,31–32