Bezúhonný nepadne, ničemu se propadne (Žalm 26)

Bezúhonný nepadne, ničemu se propadne (Žalm 26)

Nepřátelé proroka Daniela hledali nějakou informaci, kterou by ho mohli očernit před králem. Jediná věc, jež našli, byla, že Daniel uctíval Hospodina. Zkusili ji použít proti němu, ale Daniel se jich nebál, protože měl jistotu, že ho Bůh ochrání. A nakonec Bůh prokázal Danielovu bezúhonnost. Křesťané, jak se můžeme ujistit o své bezúhonnosti, a jak můžeme svou bezúhonnost rozvíjet? Král David v Žalmu 26 nám dává tři kroky pro potvrzení bezúhonného života: 1. Vydejte se Božímu zkoumavému pohledu, 2. Vyhněte se společenství s hříšníky a 3. Kultivujte svůj vztah s Bohem.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 20. 10. 2019
Text: Žalm 26