Hloubka odpuštění (Matouš 6,12)

Hloubka odpuštění (Matouš 6,12)

Je pět řeckých slov, která můžou být přeložena do češtiny jako hřích. Ježíš používá dvě z nich v Modlitbě Páně:

1. Opheilema znamená dluh a popisuje, že všechno, co máme, máme půjčené od Boha. Proto je hřích tak zlý, používáme-li dary od Boha, abychom proti Němu hřešili. 2. Paraptoma popisuje osobní dopad hříchu. Hřích škodí, ubližuje, zraňuje a ničí.

Když chápeme, jak vážné jsou naše hříchy, budeme rozumět tomu, že Ježíšova slova jsou radikální: I když jsou naše hříchy opravdu vážné, poprosíme-li Boha o odpuštění, On nám odpustí.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 26. 4. 2020
Text: Matouš 6,12