Důsledky naplnění Duchem Svatým (Efezským 5,18–21)

Důsledky naplnění Duchem Svatým (Efezským 5,18–21)

Jak může dnešní církev zasáhnout dnešní svět? Apoštol Pavel nás vybízí, abychom žili moudře v tomto světě, podle Boží vůle, a aby to bylo viditelné v našich životech. A důsledky naplnění Duchem Svatým podle devatenáctého verše jsou:   

1. Chvalozpěv 
2. Díkuvzdání 
3. Pokorná poddanost druhým

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 1. 11. 2020
Text: Efezským 5,18–21